Novinka

Anti-Panic plan

Návrh okamžitých riešení, pre záchranu chodu firmy. 

Hystéria, panika a neistota. Veľa otázok, ale málo odpovedí. Denne sme na linke s desiatkami našich klientov a klientmi našich klientov. Zisťujeme, čo funguje a čo je skôr slepá ulička. Za roky našej praxe, máme skúsenosti z rôznych kritických situácií, ktoré nastali na trhu. Budúcnosť nepoznáme, ale vieme pomenovať nevyhnutné opatrenia, ktoré sa musíte urobiť okamžite, aby firma prežila. Ukážeme vám, čo vám môže naopak pomôcť dostať sa do ešte lepšej formy, keď neistota opadne. 

Cena: podľa zadania

Anti-Panic plan

Priebeh

Konferenčný hovor

1 hod.

Predstavíte nám aktuálnu situáciu. Dozviete sa prvé rýchle odporúčania.

Návrh postupu

1 deň

Vytvorenie vhodného postupu a návrh podmienok, ktoré si obratom vzájomne schválime.

Plán aktivít a realizácia

do 3 dní

Prezentácia akčného plánu aktivít a spôsobu ich realizácie. Poradenstvo pri realizácii.

Výsledky

Zoznam okamžitých aktivít a postupov pre udržanie chodu firmy. Návrh aktivít, ktoré dokážu vytvoriť nové príležitosti aj bezprostredne v čase krízy.

 

Plán reštartu firmy aj s ukážkou príležitostí, kde je priestor na budúci rýchly rast.

 

Praktické ukážky riešení.

Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás

BizBuilders

Pod Strážami 13/A, 831 01 Bratislava

0905 316 457 | hello@bizbuilders.sk