Marketing leasing

Keď nutne potrebujete naštartovať marketing, ale chýba vám skúsený marketér

Radi naskočíme k vám do tímu a prevezmeme riadenie a supervíziu vášho marketingu. Navrhnutý plán aktivít zreálnime do konkrétnych čísel, fáz a krokov. Odporučíme alebo priamo poskytneme potrebných dodávateľov a pustíme sa s nimi do práce. Postupne realizované aktivity a výsledky pravidelne reportujeme voči cieľom a biznis ambícií. Vy sa tak môžete sústrediť na iné priority firmy.

Najčastejšie typy výstupov redesign webu, nastavenie performance kampaní, PR spolupráce, sales prezentácie, setup sociálnych sietí, branding reklamných a predajných výstupov (prezentácie, brožúry, vizitky).

Cena: od 900 €/mes.

Marketing leasing

Priebeh

Stretnutie

Popíšete nám svoje podnikanie, situáciu a ambíciu, prípadne projekt, do ktorého sa chcete pustiť. Alebo s ktorým si neviete poradiť.

Nastavenie

Stanovíme možné riešenia ako vašu situáciu uchopiť alebo ako projekt začať realizovať. S konkrétnym rozpočtom, časom aj spôsobom realizácie.

Realizácia

Zostavíme potrebný tím a spoločne s vami alebo vašimi ľuďmi sa pustíme do realizácie. Ako vaše externé marketingové oddelenie.

Výsledky

Nájdeme praktické cesty, ako vaše myšlienky alebo projekt dostať do života. Jednoducho a efektívnym spôsobom 80/20.

Stanovíme presný akčný plán postupu aj s očakávanými nákladmi. Zoradíme ho chronologicky v „step-by-step“ podobe.

Ako váš externý marketingový tím projekt uchopíme, budeme viesť a  celý zrealizujeme až do úspešného konca.

Rezervujte si
konzultáciu zadarmo

BizBuilders

Pod Strážami 13/A, 831 01 Bratislava

0905 316 457 | hello@bizbuilders.sk

Linked In