Talent capital - zrýchlite rast vašej firmy pomocou rozvojového kapitálu, do pár týždňov.

TALENT CAPITAL

K našim špecialistom pre rast firiem ponúkame rozvojový kapitál.

Nezáleží, či ste startup alebo tradičná rodinná firma. Ak chcete zrýchliť, potrebujete správnych ľudí, skúsenosti a dostatočné zdroje. Preto sme spojili sily s Advance Investments, ktorí poznajú realitu podnikania, pretože si ňou prešli. Naakumulovali finančné zdroje a skúsenosti, ktoré s našou expertízou ponúkame talentovaným firmám s jasnou ambíciou.

TALENT CAPITAL

Priebeh

1. Quick talent review

Rýchly pohľad na výkonnosť firmy a potenciál trhu. Definovanie assetov firmy, na ktorých sa dá dlhodobo stavať. Nezáväzná analýza, ktorá obom stranám ponúkne objektívny pohľad na podnikateľský potenciál.

2. Business stratégia

Rozvojová stratégia podporená finančným plánom. Kvantifikujeme potenciál trhu a nové zdroje tržieb. Navrhneme spôsob rastu ziskovosti inovovanými parametrami produktu, alebo ukážeme ako rozšíriť cieľovú skupinu. Odporučíme výšku a formu zdrojov, ktoré sú potrebné pre naštartovanie rastu. Pripravíme prehľadný finančný plán rastu na 3 až 5 rokov.

3. Implementácia

Načerpanie zdrojov formou pôžičky alebo konvertibilného úveru. Spustenie realizácie stratégie, s aktívnou účasťou našich špecialistov, ktorí aktívne vedú kľúčové projekty. Testuje sa nový produkt, spúšťa alternatívny predajný kanál alebo nasadzuje masívnejšia kampaň na existujúce portfólio.  Akcelerujeme rast firmy.

Výsledky

Ambícia v číslach

Vaša idea a podnikateľské sny konfrontované s objektívnymi možnosťami trhu a výkonu firmy. Nápady pretavené do čísiel a postupov pre ich realizáciu.

Smart zdroje na rozvoj

Forma a výška dohodnutá podľa stratégie. Zdroje na rozvoj dokážete načerpať v horizonte niekoľkých týždňov. 

 

Zanietení špecialisti

Formou interim manažérov vstúpia do firmy a spolu s vami nastavia procesy, pomôžu vymyslieť nový produkt, rozbehnúť obchod alebo pozmeniť firemnú kultúru.

V číslach

10 mil. EUR

Celkový objem financií určených na rozvoj firiem z fondu Advance Investment.

100 - 500.000 EUR

Optimálna výška investície do akcelerácie projektu alebo spoločnosti. 

4 - 8 týždňov

Rýchlosť, za ktorú dokážete financie reálne načerpať.

Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás  

BizBuilders

Pod Strážami 13/A, 831 01 Bratislava

0905 316 457 | hello@bizbuilders.sk

Linked In