Anti-Panic Plan – návrh okamžitých riešení, pre záchranu chodu firmy.

Financovanie rastu

Nástroj na systematické budovanie firiem spojením investície a funkčnej marketingovej stratégie.

Keď potrebujete akcelerovať rast vašej spoločnosti prostredníctvom investície. V tomto programe spájame 2 kľúčové atribúty - finančné zdroje a strategické know-how. Získate jednak finančný zdroj rastu ale zároveň jasnú stratégiu, kam spoločnosť smerovať. Navyše spolu s vami vieme všetky zmeny aj postupne realizovať.

Financovanie rastu

Priebeh

Stretnutie

2 hod.

Vy nám predstavíte svoje podnikanie, my vám spôsob našej práce a investičné možnosti.

Workshop

3 hodiny

Na spoločnom workshope si detailne prejdeme vaše podnikanie, výzvy ktorým čelíte, trh na akom sa nachádzate a možné cesty ďalšieho rastu a rozvoja.

Winning strategy

2 týždne

Pripravíme rámcovú „winning“ stratégiu, kam by sa vaša spoločnosť mohla posunúť a aký má potenciál. To následne prechádzame spoločne s našimi investormi.

Výsledky

Ukážeme vám potenciál, kam a ako by mohla vaša spoločnosť rásť. Zistíte, kde sú ukryté nové tržby alebo produkty, ktoré by ste mohli ponúkať.

Prepojíme vás so svetom investorom. Získate možnosť posilniť vašu firmu kapitálom, alebo zistiť jej reálnu hodnotu na trhu.

Ak sa investor rozhodne investíciu uskutočniť, získate dlhodobú stratégiu pre rozvoj ako aj partnera na pomoc s jej realizáciou. Vaša spoločnosť tak môže začať výrazne akcelerovať.

Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás

BizBuilders

Pod Strážami 13/A, 831 01 Bratislava

0905 316 457 | hello@bizbuilders.sk