Profit unlock

Návrh riešení a plánu pre nájdenie nových zdrojov tržieb.

Napočítame potenciál trhov a nájdeme nové zákaznícke skupiny. Namodelujeme alternatívne biznis streamy. Prekalkulujeme ekonomiku produktov a navrhneme prípadne nové, aby sa zlepšila maržovosť. Upravíme spôsob komunikácie značky, aby bola konkurenčná výhoda jasnejšia a prostriedky vynakladané efektívnejšie. Ukážeme, ako sa dá pridať v obchode a kde sú ďalšie distribučné kanály pre rast predaja.

Cena: od 7.000 €

Profit unlock

Priebeh

Interné workshopy

Intenzívna práca s vami a vašim kľúčovým tímom. Spoločne rozoberieme vaše ambície, správanie zákazníkov a trendy kam sa trh uberá.

Detailný pohľad na trh

Absolvujeme stretnutia s vašimi zákazníkmi a prieskum na trhu. Zistíme, akú reálnu úžitkovú hodnotu vaše produkty prinášajú a čo trh dnes očakáva.

Analýzy a koncepty

Spolu s partnerskou agentúrou zrealizujeme kvantitatívny prieskum trhu, ktorým zistíme deklarovaný spotrebiteľský záujem o váš produkt. Alebo ak sú dostupné iné zdroje dát, napočítame do modelu aj tie.

Testovanie a pretotyping

Vytvoríme prototyp nového produktu/služby, alebo lepšie odkomunikujeme konkurenčnú výhodu existujúceho a otestujeme ho na trhu.

Plán realizácie

Navrhneme koncepciu rozvoja na nových trhoch, finančný plán rastu na 3-5 rokov vrátane P&L, postup  realizácie navrhnutých zmien a spôsob vyhodnocovania úspešnosti.

Výsledky

Napočítaný potenciál rastu na jednotlivých trhoch (regióny, spotrebiteľské segmenty, …) a navrhnutý efektívny spôsob na jeho dosiahnutie (praktický plán realizácie).

Posúdená konkurenčná výhoda a zanalyzovaná vnútorná ekonomika produktu.

Vyhodnotená efektivita marketingových aktivít a navrhnuté výhodnejšie spôsoby komunikácie. Kvantifikované výnosnejšie distribučné kanály.

Rezervujte si
konzultáciu zadarmo

BizBuilders

Pod Strážami 13/A, 831 01 Bratislava

0905 316 457 | hello@bizbuilders.sk

Linked In