Anti-Panic Plan – návrh okamžitých riešení, pre záchranu chodu firmy.
Späť

Tuli už dávno nie sú iba sedacie vaky

Klient tuli.sk
Dátum Január 2018 - trvá
Zadanie Pripraviť a realizovať rastovú stratégiu
Postup Workshop + biznis analýza + finančný plán + trendológia + výber produktov + implemetácia
Výsledok Zrýchlenie rastu cez nové produkty