Anti-Panic Plan – návrh okamžitých riešení, pre záchranu chodu firmy.
Späť

Ako sa Vnímavé hračky zmenili na TOYETO a získali miliónovú investíciu

Klient Toyeto
Dátum December 2017
Zadanie Rastová stratégia spoločnosti
Postup Rozhovory s predajcami + zisťovanie potenciálu na trhu + analýza produktových trendov
Výsledok Jasná expanzná stratégia rastu