Anti-Panic Plan – návrh okamžitých riešení, pre záchranu chodu firmy.
Späť

Ako sme veľrybe Javorina vytrhli stoličku

Klient Javorina
Dátum Február, 2017
Zadanie Navrhnúť marketingovú stratégiu
Postup Workshop biznis vízie + analýza trhu a nákupnej cesty + návštevy predajní + tvorba a kreatíva
Výsledok Dlhodobá marketingová koncepcia a plán priorít