Späť

Naša cesta s Powerlogy k produktovej odlišnosti

Klient Powerlogy
Dátum Máj, 2017
Zadanie Nastavenie dlhodobej profilácie
Postup Workshopy + Analýza zákazníckeho správania + Trendológia
Výsledok Dlhodobá profilácia: Powerlogy = dokonalá chuť a zároveň funkčnosť.