Späť

Stratégia The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan

Klient The 1:1 Diet
Dátum Marec 2019 - Apríl 2020
Zadanie Rastová stratégia
Postup Data model + biznis plan + marketing strategy
Výsledok Strategický plán rastu firmy na českom trhu