Späť

Skokový rast inovatívnej spoločnosti Edumio

Klient Edumio
Dátum Február 2019 - prítomnosť
Zadanie Akceleračná biznis stratégia
Postup Analýza potenciálu + finančný plán rastu + akčný plán obchodu
Výsledok Plán rýchlej expanzie spoločnosti