Anti-Panic Plan – návrh okamžitých riešení, pre záchranu chodu firmy.
Späť

Umbrella Group a jej odvážna zmena profilácie

Klient Umbrella Group
Dátum Marec 2018
Zadanie Definovanie dlhodobej odlišnosti a marketingovej profilácie
Postup Workshopy + Analýza trhu a konkurencie + Rozhovory so sprostredkovateľmi
Výsledok Dlhodobá výrazná odlišnosť: Umbrella Group = finančné sprostredkovanie slobodne