Bestseller

Marketingová stratégia

Zvýšenie výkonu a zrýchlenie rastu vašej firmy cez kalibráciu marketingu.

Keď potrebujete naštartovať marketing alebo rast. Pozrieme si váš marketingový motor a podnikanie komplexne. Zistíme, čo dnes funguje dobre a čo sa dá vylepšiť. Pozrieme si trh na ktorom pôsobíte, zhodnotíme produkty, navštívime vašich zákazníkov spolu s vašimi obchodníkmi a zistíme ako vám funguje komunikácia. Vhodné pre stredné a väčšie spoločnosti, ktoré potrebujú aktivizovať marketing a rast firmy.

Cena: od 7.000 €

Marketingová stratégia

Priebeh

Workshop

Intenzívna práca s vašou firmou a ľuďmi. Spoločne definujeme ciele a ambície, rozoberieme trh a klienta. Prečistíme priority, ktoré vás dnes najviac trápia.

Prieskum v teréne

Navštívime vašich klientov sami alebo aj s vašimi obchodníkmi. Pozrieme sa ako váš denný boj vyzerá zblízka a pochopíme uvažovanie vašich zákazníkov.

Analýza a riešenie

Interne analyzujeme, skúmame a navrhujeme rôzne spôsoby nového nastavenia. Až kým
 sa nedopracujeme k riešeniu.

Prezentácia

Povieme a ukážeme vám naše návrhy na zmenu, pomenujeme, kde to najviac zadrháva a ukážeme konkrétne riešenia.

Akčný plán

To, s čím sa stotožníte, rozpracujeme do konkrétnych praktických krokov a plánu realizácie. Popíšeme čo je potrebné urobiť, koľko to bude stáť a čo to prinesie.

Výsledky

Nastavíme celý marketingový motor tak aby vám frčal naplno. Pozrieme si ho v detailoch a vy získate ucelený a komplexný výstup.

Ukážeme a presne popíšeme konkrétne riešenia. Niektoré znázorníme v schémach alebo vizuáloch. Aby každé riešenie bolo konkrétne a pochopiteľné.

Doručíme akčný plán implementácie s jasne stanovenými prioritami. Do zmien sa tak viete pustiť hneď na druhý deň. Sami alebo aj s našim tímom.

Rezervujte si
konzultáciu zadarmo

BizBuilders

Pod Strážami 13/A, 831 01 Bratislava

0905 316 457 | hello@bizbuilders.sk

Linked In