Späť

Globálny hráč, ktorý porozumel lokálnym pravidlám hry

Klient CBRE
Dátum Marec 2017 - Jún 2017
Zadanie Rekalibrácia marketingu
Postup workshopy > analýza trhu > marketingová stratégia
Výsledok Strategické nastavenie lokálneho marketingu