Anti-Panic Plan – návrh okamžitých riešení, pre záchranu chodu firmy.

Case studies
našich projektov

Nastavenie marketingovej stratégie, produktové odlišnosti, profilácie značiek, rastové akčné plány, identifikácia trhového potenciálu či komplexné nastavenie dlhodobého smerovania firiem.
To je len zlomok projektov, ktoré máme za sebou.

Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás

BizBuilders

Pod Strážami 13/A, 831 01 Bratislava

0905 316 457 | hello@bizbuilders.sk