Success locator

Rýchle zorientovanie ako naštartovať rast vašej firmy. Praktické, uchopiteľné a zrozumiteľné.
 

Keď sa potrebujete rýchlo zorientovať, kde je rast vášho biznisu zaseknutý. Získate externý pohľad na to, ako je možné vaše biznis ambície naplniť. Zistíte, kde sú dnes "roadblocky" vášho rastu. A dostanete jasné odporúčania, čo musíte vo svojej stratégii zmeniť, aby ste sa pohli dopredu. Určené pre spoločnosti, ktoré potrebujú rýchle zorientovanie vo svojej situácii.  

Cena: od 1.900 €

Success locator

Priebeh

Analýza

Vy nám v štruktúrovanom dotazníku popíšete, čo sa na vašom trhu deje, ako sa mení váš zákazník, a kde cítite najväčšie „zaseknutie“ vášho rastu. My si interne zanalyzujeme váš trh, konkurenciu a naštudujeme dostupné makrodáta.

Power workshop

3-hodinové stretnutie, na ktorom si ujasníte a konkretizujete svoju biznis ambíciu. Prejdeme všetky oblasti, ktorých sa externé prostredie vašej firmy dotýka, od trhu, trendov, cez produkt až po to, ako a aký marketing realizujete.

Summary report

Prezentácia, kde zhrnieme, kde sú hlavné „zaseknutia“ vášho rastu. Definujeme hlavné „challenges“, ktorým je potrebné sa strategicky venovať, a odporúčime praktických ďalších krokov. Prehľadný sumár, ktorý vám definuje, čo musíte zmeniť, aby vaše podnikanie začalo akcelerovať.

Výsledky

Získate nezávislý biznisový pohľad na vaše podnikanie a súčasný marketing.
 
Ujasníte si svoju biznis ambíciu.

Dostanete pohľady „z trhu“, podporené dátami.
 
Zažijete „Aha“ momenty a otvorenú diskusiu s expertmi.

Získate konkrétne informácie, čo vo svojej stratégii musíte zmeniť, aby ste sa pohli zmiesta.
 
Obdržíte prehľadný sumár v elektronickej podobe.

Rezervujte si
konzultáciu zadarmo

BizBuilders

Pod Strážami 13/A, 831 01 Bratislava

0905 316 457 | hello@bizbuilders.sk

Linked In