Späť

Primadonna Collection

Klient Primadonna Collection
Dátum August 2020
Zadanie Biznis stratégia
Postup Analýza ziskovosti + Finančný plán + Stratégia rastu