Späť

Posun profilácie spoločnosti Koval Systems

Klient Koval Systems
Dátum December 2020
Zadanie Marketingová stratégia
Postup Trhová analýza + Profilácia značky + Marketingový plán
Výsledok Posun značky a produktov do nového smerovania